Tiety Kooistra

Mijn naam is:

Tiety Kooistra

  • nieuwsgierig
  • intuïtief
  • geëngageerd
  • integer

Ik wens een samenleving waar we elkaar de ruimte gunnen, waar we elkaar niet naar het leven staan en we samenwerken om de toekomst voor onszelf, onze kinderen en kindskinderen zo goed mogelijk maken.

Mijn missie is het beste uit mezelf te halen en mijn maatschappelijke bijdrage te leveren voor een betere toekomst in het onderwijs.

Ik wil mezelf graag inzetten om de vooroordelen te doorbreken in het onderwijs over bijvoorbeeld het lage VMBO en hoge VWO. We hebben iedereen hard nodig in onze samenleving. Een VMBO’er is anders dan een VWO’er maar niet beter of slechter.

Iedereen verdiend kansen om zijn of haar beste zelf te zijn. Dicht bij jezelf blijven is niet gemakkelijk. Door druk vanuit school, ouders, vrienden, media en elders is de verleiding groot om jezelf aan te passen of af te zetten.

Met mijn eigen ervaringen op bijna alle leerniveaus kan ik in veel verschillende situaties verbinding maken met kinderen die worstelen met zichzelf. Ik wil hen helpen zichzelf te blijven en hun beste zelf te worden.

Techniek, cultuur en wetenschap inspireren mij. De nieuwsgierigheid voor wat in de wereld gebeurt wil ik graag overbrengen op de volgende generatie. Aan de ene kant door het goede voorbeeld te geven en een rolmodel te zijn voor mijn leerlingen. Anderzijds door mezelf te ontwikkelen als docent en te streven naar kwaliteit en professionaliteit.

Ik zoek een aanstelling als docent technisch beroepsonderwijs, bijvoorbeeld D&P of MVI, om via het zij-instroom in beroep traject een tweedegraads bevoegdheid te behalen voor het voortgezet onderwijs. Daarnaast wil ik mezelf op termijn ontwikkelen als coördinator techniek, wetenschap en cultuur in het primair onderwijs via mijn eigen bedrijf. Door beide richtingen te combineren wil ik zorgen voor wisselwerking tussen beide beroepsvelden waardoor ik mezelf kan blijven uitdagen en diversiteit kan invoegen in mijn werkzaamheden.